Tere tulemast
Alliklepa sadamasse

 

Sadama navigatsiooniperiood algab 01.05 ja kestab kuni 30.09.

Püsilepingu sõlmimiseks pöördu sadamakapteni poole (teenuse hinnakiri on toodud all “sadama teenused” rubriigis)

 

59017I06.29II N
23047I37.06II E

Alliklepa sadam on 2020 aastal valminud ja kõigile külalissadama nõuetele vastav väikelaevade sadam.
Sadam suudab teenindada väikelaevu pikkusega kuni 15 m ja süvisega kuni 1,9 m (BK77 süsteemi järgi).
Sadamas on 24 kaikohta.

 

Loe pikemalt Alliklepa sadama, samuti teiste Lääne-Harju valla vaatamisväärsuste kohta Lääne-Harju turismikataloogist “Vald täis elamusi” 

info@alliklepasadam.ee
Sadamakapten: +372 5258735
www.alliklepasadam.ee
Alliklepa Sadam OÜ

a/a: EE962200221066404717 (SWEDBANK),  SWIFT kood/BIC HABAEE2X

 

 

 

112 Häirekeskus
1313 Keskkonnainspektsioon
6191224 Merevalvekeskus
6205500 Transpordiamet

 

Kõigist vahejuhtumitest palume informeerida sadamakaptenit  +372 525 8735

Sadama ehitust on aidanud rahastada Euroopa Regionaalarengu Fond toetusmeetmest “Väikesadamate võrgustiku väljaarendamine”.
Toetuse maksmist koordineeris Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS), toetuse suurus oli 199 990 eurot ja seda maksti perioodil 2019-2020, projekti nimi on „Alliklepa Arengu Eduks“.

Elekter

Vesi

Jäätmed

Pesumasin

Dush

WC

Alliklepa sadama sadamateenuste hinnakiri

SLIPI KASUTAMISE TASU

Sisaldab veesõidukit transportiva sõiduauto ning haagise sadama-alal parkimise tasu veesõidukiga merel oleku aja eest.

 • 1 kord alale sisenemine ja väljumine

  Mitte kauemaks kui 12 h

  12 eurot

Sadama värava avamine

 • Sisenemiseks helista

  Tasu arvutamise algus

  70 100 521
 • Väljumiseks helista

  Tasu arvutamise lõpp

  70 100 522
 • Tasu arvestatakse alates sadama peavärava kaudu sadama-alale sisenemisest kuni sadama-alalt väljumiseni.
 • Iga sadama-alal viibitud 12 h möödumisel lisandub uus slipi tasu täismääras, kuni sadama-alalt väljumiseni.
 • Helista ühelt ja samalt telefonilt sadama-alale sisenemise ja väljumise registreerimiseks.

Slipi kasutuseks on võimalik osta ka pakett:

 • 1 kuu leping

  70 eurot
 • Hooaja leping

  200 eurot

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.

 

Lepingu sõlmimiseks kontakteeru sadamakapteniga: + 372 525 8735
info@alliklepasadam.ee

KAIKOHA KASUTAMISE TASU

 

Sisaldab kailt vee-, elektriteenuse tarbimise, sadamahoones duši, wc ja pesumasina kasutamise, sadama-alal WIFI kasutamise ja veesõiduki kasutamisel tekkinud sega-olme prügi äraandmise tasu.

 

 • Kaikoha kasutamise õigus algab kaikoha kasutamise tasu maksmisest – helista tasulisele nr’le kohe pärast sildumist;
 • Helista ühelt ja samalt telefonilt sadama-alale sisenemise ja väljumise registreerimiseks. Sadama-alalt väljumisel tasuarvestuse lõpetamiseks tuleb helistada samalt numbrilt, millega siseneti.
 • Lühipeatus vaba kaikoha olemasolul kuni 1 h tasuta – teavita soovist enne sildumist sadamakaptenit + 372 525 8735;
 • Hooaja välisel ajal kaikoha kasutamine lubatud üksnes kokkuleppel sadamakapteniga;

 

Kaikoha kasutamise eest on võimalik tasuda kahel viisil: (1) helistades allpool toodud Telia tasulisel parkimisnumbril [võimalik vaid Eesti sideoperaatori poolt hallatavalt numbrilt (s.o + 372…algusega) ja eeldusel, et sidepakett võimaldab tasulisi teenuseid] või (2) pangaülekandega järgnevalt:

Saaja nimi: Alliklepa Sadam OÜ

Saaja konto: EE962200221066404717

Summa: [sisesta vastavalt kodulehel toodud hinnakirjale]

Selgitus: kaikoha tasu, [sisesta väikelaeva reg nr] ja [sisesta alguskuupäev].

Kuni 24 h

 • Veesõiduk kuni 9m

  Helista (tasuline): 70 100 526

  30 eurot
 • Veesõiduk 9,1-12 m

  Helista (tasuline): 70 100 528

  35 eurot
 • Veesõiduk 12,1-15m

  Helista (tasuline): 70 100 530

  40 eurot

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.

Kaikoha kasutuseks on võimalik osta ka pakett:

1 kuu

 • Kaikohad nr 2-6

  Lühike jalakäigupoom

  250 eurot
 • Kaikohad nr 7-10

  Pikk jalakäigupoom

  300 eurot
 • Kaikohad nr 11-23

  Torupoom

  200 eurot
 • Kaikoht nr 24

  Äärmine torupoom muuli poolel

  90 eurot
 • Kaikoht nr 1

  Äärmine lühike jalakäigu poom faarvaatri poolel

  120 eurot

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.

 

Kuu- ja hooajalepingute puhul veesõidukis elamiseks on vajalik sadamakapteni eelnev luba ja sellega kaasneb lisatasu.

 

Lepingu sõlmimiseks kontakteeru sadamakapteniga: + 372 525 8735
info@alliklepasadam.ee

Hooaeg

 • Kaikohad nr 2 - 6

  Lühike jalakäigupoom

  850 eurot
 • Kaikohad nr 7-10

  Pikk jalakäigupoom

  1000 eurot
 • Kaikohad nr 11-23

  Torupoom

  700 eurot
 • Kaikoht nr 24

  Äärmine torupoom muuli poolel

  300 eurot
 • Kaikoht nr 1

  Äärmine lühike jalakäigu poom faarvaatri poolel

  400 eurot

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.

 

Kuu- ja hooajalepingute puhul veesõidukis elamiseks on vajalik sadamakapteni eelnev luba ja sellega kaasneb lisatasu.

 

Lepingu sõlmimiseks kontakteeru sadamakapteniga: + 372 525 8735
info@alliklepasadam.ee

Sadama eeskiri

Sadama navigatsiooniplaan

Sadama ala plaan

Sadama reostustõrje plaan