Alliklepa Sadam

Hiljemalt 2019 aasta sügiseks on kavas rajada Lääne-Harju valda, Alliklepa külla, Eesti väikesadamate võrgustikus täna puuduolev Loode Eesti külalissadam (koordin.: x 6572019.46; y 488215.75), mis osutaks kvaliteetset sadamateenust väikelaevadele Dirhami ja Lohusalu vahelisel alal. Külalissadama standardile vastavat teenust hakatakse alates sadama valmimisest navigatsiooniperioodil pakkuma kuni 2,1 m süvisega ja kuni 40 jala pikkustele alustele - sildumiskohti on plaanis rajada kuni 26. Lisaks on slipp, ööpäevaringne valve, joogivesi, pesemine, elekter, WC, prügist loobumine. Tellimusel on kavas pakkuda transpordi-, ekskursiooni-, toitlustus- ja majutusteenust, samuti kütust.

Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus. Projekti elluviimist rahastatakse osaliselt Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendistest (toetus). Toetust makstakse "Väikesadamate võrgustiku väljaarendamine" meetmest ja seda koordineerib Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS). Toetuse suurus on 199 990 eurot. Projekt teostatakse ajavahemikul jaanuar 2018 kuni juuli 2020.

Küsimuste korral võtta ühendust Alliklepa Sadam OÜ juhatuse liikmega, Märt Rask'iga e-kirja teel: mart.rask@rask.ee.

Sadama küla*

Uus küla uuele inimesele

* Tegemist on kontseptuaalse visiooniga, mis seotakse konkreetse detailplaneeringuga projekteerimise faasis.

Ole ühenduses, jaga sündmust

Asukoht

Piirkond looduse rüpes

Eskiisplaan

Kontakt
mart.rask@rask.ee